Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →Logopedie bij kinderen


Wanneer kan de logopedist iets voor uw kind betekenen?

Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Logopedie kan zinvol zijn voor kinderen van alle leeftijden; van baby’s tot jong volwassenen.

In onze praktijk kunt u terecht voor hulp wanneer uw kind stoornissen heeft op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, slikken, lezen en spelling. Deze hulp kan bestaan uit het afnemen van een onderzoek, het behandelen van de stoornis, maar ook uit het geven van adviezen/ voorlichting en het begeleiden van familieleden, verzorgers en/of leerkrachten.


Wij geven u graag advies wanneer uw kind problemen heeft op het gebied van:


Adem

 • foutieve spreekademhaling
 • hyperventilatie

Stem

 • stemstoornissen t.g.v. verkeerd stemgebruik (te hoog, te luid, geknepen)
 • stemstoornissen t.g.v. stemmisbruik (schreeuwen, kuchen, schrapen, imitatie)

Spraak

 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • interdentaliteit (slissen/lispelen)
 • onduidelijk spreken
 • nasaliteit (neusspraak)
 • onvloeiend spreken (stotteren, broddelen)
 • schisis

Taal

 • taalontwikkelingsstoornis (begrijpen en uiten van taal)
 • dysfatische ontwikkeling
 • meertaligheidsproblematiek

Gehoor

 • gehoorproblemen (slechthorendheid, doofheid)
 • stoornis in de auditieve verwerking (auditief geheugen, discriminatie, analyse en synthese)

Slikken

 • preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen)
 • foutief slikken
 • afwijkende mondgewoonten (open mondgedrag, speen-, duim- of vingerzuigen, tongpersen)

Lezen en spellen

 • leesproblemen
 • spellingsproblemen
 • dyslexie

01/12/2022

Wij zoeken...

Logopediepraktijk Jongen-Salden is op zoek naar versterking van haar team! Wij zoeken hiervoor een enthousiaste, betrokken en zelfstandig functionerend logopedist.

lees meer

20/10/2020

Even voorstellen!

Per 1 september heeft Logopediepraktijk Jongen-Salden (tijdelijk) een nieuwe collega erbij! Hieronder stelt zij zich graag even voor...

lees meer