Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

Verwijzing en Directe Toegankelijkheid Logopedie

Voorafgaand aan de behandeling is een verwijsbrief nodig van uw huisarts, tandarts of specialist. Per 1 augustus 2011 is logopedie ook direct toegankelijk (zonder verwijzing). Enkele zorgverzekeraars vergoeden deze regeling echter nog steeds niet. Bij deze verzekeraars is een verwijzing van een arts of specialist beslist nog nodig. Om te weten wat voor u van toepassing is, kunt u het beste even uw verzekeringspolis nakijken.

Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van alle Nederlandse zorgverzekeraars. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Er zijn echter twee indicaties waarbij de logopedische behandeling niet altijd vergoed wordt: dit zijn dyslexie en problemen als gevolg van het leren van een tweede taal (NT2). Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar of neem voor meer informatie hierover contact met ons op. Voor verzekerden vanaf 18 jaar en ouder geldt een eigen risico.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.
Wanneer uw behandeling echter buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt gelden er afwijkende tarieven en voorwaarden. Deze zijn bij uw logopedist op te vragen.

Verzuimtarief

Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt, dat wil zeggen binnen 24 uur voorafgaand aan de behandeling, wordt het verzuimtarief berekend. Dit verzuimtarief bedraagt 100 % van het betreffende tarief en wordt niet door de zorgverzekeraar betaald. De cliënt is hiervoor zelf aansprakelijk.

Werkwijze


Intakegesprek

Nadat u zich telefonisch of via de website heeft aangemeld, volgt er een intakegesprek waarin de hulpvraag wordt geformuleerd. Hierbij dient u uw verzekeringspasje en uw legitimatiebewijs mee te brengen. De behandelingen vinden in de praktijk plaats of, op medische indicatie, bij u thuis.


Onderzoek en behandeling

Na het intakegesprek volgt het onderzoek (één tot enkele sessies) en wordt een diagnose gesteld. Op grond van de diagnose zal de behandelend logopedist een behandelplan opstellen. Hierna volgt een gesprek waarin de diagnose, het behandelplan en de te verwachten tijdsduur van de behandeling met u worden besproken. Tegelijkertijd wordt een afspraak gemaakt voor een evaluatiemoment.

Samenwerking

Intensief overleg en interactie met verwijzers, ouders, leerkrachten en/of andere disciplines is vaak van groot belang bij een juiste behandeling en een optimaal resultaat.

Privacy

Alle informatie die u een logopedist verstrekt, valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld een school) mag verstrekken. Wel is het zo dat het verloop en de resultaten van de behandeling altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) worden gerapporteerd.

Klachten

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden en doen er alles aan goede zorg te verlenen en deze zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk om dat met ons te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen.
Logopediepraktijk Jongen-Salden is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.klachtenloketparamedici.nl

28/04/2020

Vacature

Logopediepraktijk Jongen-Salden is op zoek naar versterking van haar team! Wij zoeken een enthousiaste, betrokken en zelfstandig functionerend logopedist.

lees meer

20/01/2018

Uitslag tevredenheidsonderzoek 2017

In het doorlopende tevredenheidsonderzoek is Logopediepraktijk Jongen-Salden over het jaar 2017 door de cliƫnten gemiddeld met een 9,2 beoordeeld!

lees meer