Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

COVID-19

In verband met COVID-19 vragen wij onze bezoekers en cliënten om niet naar de praktijk te komen als zij één of meer klachten hebben die passen bij een infectie met dit coronavirus.
Neem in dat geval telefonisch of per e-mail contact op met uw logopedist, zodat we andere opties, zoals telelogopedie, kunnen bespreken.
Wij blijven de adviezen volgen van het Ministerie, het RIVM, de GGD en van onze vakvereniging de NVLF. Hierbij hanteren we de hygiënische maatregelen in verband met COVID-19 optimaal.


Logopediepraktijk Jongen-Salden

Al sinds de oprichting in september 2006 betekent kwaliteit voor ons, dat wij onze logopedische kennis zo overdragen dat ieder kind/volwassene er optimaal gebruik van kan maken. Ieder mens is anders waardoor iedere behandeling anders is. Door onze enthousiaste en persoonlijke manier van behandelen, raken mensen beter gemotiveerd. Mede door uiteenlopende gevolgde cursussen zijn wij goede allround logopedisten. We werken volgens de principes van "Methodisch Logopedisch Handelen" en "Best practice".

We zijn lid van de NVLF en we werken sinds 2014 volgens de afspraken die gemaakt zijn betreffende Kwaliteitstoets logopedie.

We hebben de afgelopen jaren de volgende na-en bijscholing gevolgd op onder andere de volgende gebieden:


Afwijkend mondgedrag:

 • Logopedische behandeling van perifere en centrale facialisparese
 • Logopedie en Tandheelkunde, Oro-Myofunctionele Therapie
 • Orofaciale regulatietherapie van Castillo Morales
 • Orofaryngeale slikstoornissen
 • Myofunctionele therapie in theorie en praktijk

Pré-verbale logopedie:

 • Methode het Mondcircus

Spraak:

 • Hodson en Paden

Taal:

 • Methode luister en doe mee
 • CELF-training
 • Scholingscursus VVE

Lezen en spellen:

 • Dyslexie en autisme
 • Cursus Dyslexie
 • Connect lezen en RALFI lezen
 • Dyslexie volgens protocol
 • Dyslexie in het primair onderwijs
 • Spellingsproblemen?! En dan!?
 • Taal in Blokjes uitsnede van de F&L methode; Fonologische en Leerpsychologische methode

Stem:

 • Pahn
 • De beroepsstem: spreken, zingen of acteren? Uitdagingen genoeg

Afasie:

 • Cursus Afasie

COPD:

 • Copd en de rol van de eerste lijns logopedist

Overige stoornissen (van belang bij logopedisch handelen):

 • Autisme anders bekeken
 • Cursus ComVoor
 • Autisme in de klas

Algemeen:

 • Directe Toegankelijkheid Logopedie
 • Jaarcongres NVLF
 • Jaarlijkse Nationale Dyslexieconferentie
 • Jaarcongres OMFT
 • Bijeenkomsten Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Cursus Doelgericht en Smart
 • Cursus HealthCare Auditing


Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van alle Nederlandse zorgverzekeraars. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Er zijn echter twee indicaties waarbij de logopedische behandeling niet altijd vergoed wordt: dit zijn dyslexie en problemen als gevolg van het leren van een tweede taal (NT2). Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar of neem voor meer informatie hierover contact met ons op. Voor verzekerden vanaf 18 jaar en ouder geldt een eigen risico.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.
Wanneer uw behandeling echter buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt gelden er afwijkende tarieven en voorwaarden. Deze zijn bij uw logopedist op te vragen.

Verzuimtarief

Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt, dat wil zeggen binnen 24 uur voorafgaand aan de behandeling, wordt het verzuimtarief berekend. Dit verzuimtarief bedraagt 100 % van het betreffende tarief en wordt niet door de zorgverzekeraar betaald. De cliënt is hiervoor zelf aansprakelijk.

Werkwijze


Intakegesprek

Nadat u zich telefonisch of via de website heeft aangemeld, volgt er een intakegesprek waarin de hulpvraag wordt geformuleerd. Hierbij dient u uw verzekeringspasje en uw legitimatiebewijs mee te brengen. De behandelingen vinden in de praktijk plaats of, op medische indicatie, bij u thuis.


Onderzoek en behandeling

Na het intakegesprek volgt het onderzoek (één tot enkele sessies) en wordt een diagnose gesteld. Op grond van de diagnose zal de behandelend logopedist een behandelplan opstellen. Hierna volgt een gesprek waarin de diagnose, het behandelplan en de te verwachten tijdsduur van de behandeling met u worden besproken. Tegelijkertijd wordt een afspraak gemaakt voor een evaluatiemoment.

Samenwerking

Intensief overleg en interactie met verwijzers, ouders, leerkrachten en/of andere disciplines is vaak van groot belang bij een juiste behandeling en een optimaal resultaat.

Privacy

Alle informatie die u een logopedist verstrekt, valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld een school) mag verstrekken. Wel is het zo dat het verloop en de resultaten van de behandeling altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) worden gerapporteerd.

Klachten

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden en doen er alles aan goede zorg te verlenen en deze zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk om dat met ons te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen.
Logopediepraktijk Jongen-Salden is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.klachtenloketparamedici.nl

01/12/2022

Wij zoeken...

Logopediepraktijk Jongen-Salden is op zoek naar versterking van haar team! Wij zoeken hiervoor een enthousiaste, betrokken en zelfstandig functionerend logopedist.

lees meer

20/10/2020

Even voorstellen!

Per 1 september heeft Logopediepraktijk Jongen-Salden (tijdelijk) een nieuwe collega erbij! Hieronder stelt zij zich graag even voor...

lees meer