Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →Logopedie voor volwassenen


Wanneer kan de logopedist iets voor u betekenen?

Logopedie gaat over communicatie tussen mensen. Hiermee bedoelen wij het ingewikkelde samenspel van horen, verstaan, begrijpen, denken en spreken. Soms ontstaan er problemen op dit gebied, al dan niet door een lichamelijke oorzaak.

In onze praktijk kunt u terecht voor hulp wanneer u of iemand uit uw directe omgeving stoornissen heeft op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, slikken, lezen en spelling. Deze hulp kan bestaan uit het afnemen van een onderzoek, het behandelen van de stoornis, maar ook uit het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van familieleden en/of verzorgers.

Wij geven u graag advies wanneer u of iemand uit uw directe omgeving problemen heeft op het gebied van:


Adem

 • foutieve spreekademhaling
 • hyperventilatie
 • luchtwegaandoening (bv. COPD, astma)
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen

Stem

 • stemstoornissen t.g.v. verkeerd stemgebruik (te hoog, te luid, geknepen)
 • stemstoornissen t.g.v. stemmisbruik (schreeuwen, kuchen, schrapen, imitatie)
 • organische stemstoornissen (t.g.v. larynxcarcinoom, stembandcyste, tracheostoma, stembandverlamming, ziekte van Parkinson, infecties)
 • keelklachten (globusgevoel, keelpijn, kriebel)

Spraak

 • onvloeiend spreken (stotteren, broddelen)
 • dysarthrie (problemen met spreken bv. na een beroerte, ongeval of hersentumor)
 • nasaliteit (na een hersenbloeding of t.g.v. multiple sclerose of ziekte van Parkinson)
 • onduidelijke spraak (ALS)

Taal

 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • taalstoornis t.g.v. dementie
 • meertaligheidsproblematiek

Gehoor

 • gehoorproblemen (slechthorendheid, doofheid)

Slikken

 • slikproblemen/speekselverlies (t.g.v. CVA, ongeval, tumor, ziekte van Parkinson, ALS)
 • stoornis in de (senso-)motoriek (t.g.v. CVA, ongeval, tumor; facialis parese)

Lezen en spellen

 • leesproblemen
 • spellingsproblemen
 • dyslexie

01/12/2022

Wij zoeken...

Logopediepraktijk Jongen-Salden is op zoek naar versterking van haar team! Wij zoeken hiervoor een enthousiaste, betrokken en zelfstandig functionerend logopedist.

lees meer

20/10/2020

Even voorstellen!

Per 1 september heeft Logopediepraktijk Jongen-Salden (tijdelijk) een nieuwe collega erbij! Hieronder stelt zij zich graag even voor...

lees meer